Aktualności

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.

Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu. Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu

Szanowni Koledzy, Z uwagi na pogarszającą się sytuację w kraju związaną z chorobą COVID-19, ciągłym wzrostem liczby zachorowań i wytycznymi polskiego rządu oraz GIS-u Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego rekomenduje wstrzymanie wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń do czasu wprowadzenia ewentualnych uregulowań ustawowych. W obecnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, najważniejszą sprawą jest zdrowie – nasze i naszych bliskich. Każde zgromadzenie to zdrowie naraża. Z poważaniem Magdalena Raban Biuro rzecznika prasowego

Członkom Koła Łowieckiego Wisła w Płocku ich rodzinom oraz wszystkim sympatykom Łowiectwa życzymy Wesołych Spokojnych świat oraz Szczęśliwego Nowego roku 2020 . Zarząd Koła

  Zgodnie  z  Uchwałą  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  składka członkowska na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi: – składka normalna     – 320 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 363 zł.         –składka ulgowa    – 160 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 203 zł.                   Składka  ulgowa przysługuje: – młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2019 roku; – myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2019 r.   Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj. 80 zł. + 43 zł. = razem  123 zł. Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony w kole łowieckim we właściwym zarządzie okręgowym.

Zapraszamy  Kolegów z Koła Łowieckiego „Wisła” w Płock do udziału w konkursie ” Lisiarz Roku 2017/2018″, który trwa od dnia 05,02,2018. do 17,02,2018.  Wszystkich chętnych prosimy zgłaszać się do koleżanki Prezes B. Jankowskiej. tel 510191034 

Składka członkowska na rok 2018 Składka członkowska do PZŁ na rok 2018 Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017r. składka członkowska na 2018 rok wynosi: – składka normalna – 357 zł. (w tym ubezpieczenie 37 zł.) – ulgowa – 197 zł. (w tym ubezpieczenie 37 zł.) Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku. Przypominamy, że składki na PZŁ, wpłacane gotówką bezpośrednio do kas Banków PEKAO SA, zwolnione są od kosztów prowizji bankowej, niezależnie od tego czy są to wpłaty indywidualne, czy też grupowe wnoszone przez Koła Łowieckie. Porozumienie obowiązuje na terenie Okręgu płockiego

10/10