Historia koła

 

 

W 1889r na terenie 5 Guberni Królestwa Polskiego powstają Oddziały Cesarskiego Towarzystwa Racyonalnego Polowania w Dęblinie, Kaliszu, Łodzi, Mławie i Płocku.

 

Polska organizacja łowiecka w Płocku powstała w 1902r pod nazwą Towarzystwo Racyonalnego Polowania. Pod nazwą tą organizacja przetrwała aż do 1953r. Po jej likwidacji powstały cztery koła myśliwskie:

– Koło Łowieckie w Płocku – obecna nazwa „Kniaż”

– Robotnicze Koło Łowieckie przy FMŻ (Fabryce Maszyn Żniwnych) – obecna nazwa „Daniel”

– Robotnicze Koło Łowieckie przy Cukrowni Borowiaczki – obecna nazwa KŁ „św. Huberta”

– Koło Łowieckie przy KP MO w Płocku – obecna nazwa „Wisła”

Jesteśmy więc bezpośrednimi kontynuatorami myśliwskich tradycji i historii pierwszej organizacji łowieckiej – tj Towarzystwa Racyonalnego Polowania.

Do KŁ „Wisła” należeli funkcjonariusze ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej. W chwili powstania koła, zgłosiło się 9 członków legitymujących się przynależnością do PZPR, oraz 20 osób wyraziło chęć wstąpienia do koła posiadając już legalnie broń myśliwską.

Danych personalnych pierwszych członków nie ustalono ze względu na zachowanie tajemnicy. Wykorzystywano tylko numery legitymacji PZŁ należących członków. Obwody łowieckie przydzielano wg ilości członków w kole. Następnie koło przyjmuje nazwę „KŁ nr.3” .

Do lat 1970 do koła łowieckiego „nr. 3” przyjmowani byli tylko funkcjonariusze MO, SB i SW. W 1986r koło łowieckie nr. 3 zmienia nazwę na Koło Łowieckie „Wisła” w Płocku.

Aktualnie najstarszymi członkami KŁ „Wisła” są : Wiktor Kiryczenko, Władysław Dądzik i Wojciech Zalewski.

Najdłuższe okresy w Zarządach Koła pełnili, Wojciech Zalewski i Tadeusz Wiśniewski jako prezesi i łowczowie, oraz Eugeniusz Głowala i Jerzy Karpiński jako skarbnicy i sekretarze koła.

W latach 1976 – 81 Parol Władysław pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przy ZW PZŁ w Płocku, a Waldemar Desperat i Wojciech Zalewski byli Rzecznikami Dyscyplinarnymi przy ZW PZŁ w Płocku.

W 1986r Jan Orlikowski był Przewodniczącym Fundacji Sztandaru dla ZW PZŁ w Płocku. W latach 1995 – 97 Jerzy Karpiński był członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej a w 1998r pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Woj. Komisji Rewizyjnej ZW PZŁ w Płocku.

W 2004r w lesie Brwilno odsłonięto tablicę upamiętniającą myśliwych KŁ „Wisła” którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. W tym samym roku ufundowano sztandar dla koła ze składek myśliwych. Uroczystość wręczenia sztandaru połączono z obchodami 50 lecia powstania koła.

W poprzednich latach wielu myśliwych z KŁ „Wisła” była odznaczana Medalami za Zasługi Łowieckie oraz Odznakami za Zasługi dla Łowiectwa.

W 2010r Kazimierz Czajkowski zostaje powołany na członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku.

Od chwili przydziału obwodów łowieckich dla KŁ „Wisła” – tereny te – poza niewielkimi korektami granic pozostały do tej pory niezmienne.