Obwody

Obwód łowiecki Nr 252
O powierzchni użytkowej 4218 ha
położony w powiecie płockim, w skład którego
wchodzą grunty leśne o powierzchni 1291 ha oraz grunty polne
o powierzchni 2927 ha -jako obwód łowiecki słaby.

Obwód łowiecki Nr 299
O powierzchni użytkowej 5977 ha
położony w powiecie płockim, w skład
którego wchodzą grunty leśne o powierzchni 163 ha oraz grunty polne
o powierzchni 5814 ha -jako obwód łowiecki bardzo 

 

 

Na szczegółową mapę obwodów zapraszamy na stronę banku danych o lasach