Okresy Polowań

Sezon łowiecki 2017 / 2018

Okresy polowań po zmianach z 1 sierpnia 2017

JELENIE SZLACHETNE

♦ byki – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
♦ łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
♦ cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

JELENIE SIKA

byki, łanie i cielęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

DANIELE

♦ byki – od dnia 1 września do końca lutego,
♦ łanie – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
♦ cielęta – od dnia 1 września do końca lutego;

SARNY

♦ kozły – od dnia 11 maja do dnia 30 września,
♦ kozy i koźlęta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

DZIKI

♦ odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – przez cały rok,
♦ lochy – cały rok;

MUFLONY

♦ tryki – od dnia 1 października do końca lutego,
♦ owce i jagnięta – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

BORSUKI

♦ Od dnia 1 września do dnia 30 listopada
Na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok

TCHÓRZE I KUNY (LEŚNE I DOMOWE)

♦Od dnia 1 września do dnia 31 marca
 Na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok

LISY

Od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok

NORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY I SZOPY PRACZE

♦ przez cały rok

PIŻMAKI

♦ Od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia
Na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok

SZAKALE ZŁOCISTE

♦ Od 1 sierpnia do końca lutego
Na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.
Na szakale okres polowań obowiązuje od 1 sierpnia 2018;

ZAJĄCE SZARAKI I DZIKIE KRÓLIKI

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

BAŻANTY

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

KUROPATWY

Od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia

KRZYŻÓWKI, CYRANECZKI, GŁOWIENKI I CZERNICE

Od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

GĘSI

♦ zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
Na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia
♦ gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
Na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia

ŁYSKI

Od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

GOŁĘBIE GRZYWACZE

Od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada

SŁONKI

Od dnia 1 września do dnia 21 grudnia

JARZĄBKI

Od dnia 1 września do dnia 30 listopada