Składki do PZŁ na 2020

Składki do PZŁ na 2020

  Zgodnie  z  Uchwałą  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  składka członkowska na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi:

– składka normalna     – 320 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 363 zł.        

–składka ulgowa    – 160 zł.  + ubezpieczenie 43 zł. = razem 203 zł.                  

Składka  ulgowa przysługuje:

– młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2019 roku;

– myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2019 r.  

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj.

80 zł. + 43 zł. = razem  123 zł.

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony w kole łowieckim we właściwym zarządzie okręgowym.